gospodarka leśna

gospodarka leśna

jest to jedna z gałęzi gospodarki narodowej, która dotyczy produkcji drewna oraz działań związanych bezpośrednio z ochroną, utrzymaniem, hodowlą i powiększaniem zasobów leśnych oraz zarządzaniem zwierzyną leśną