gzymsy skalne

forma skalna powstała przy współudziale wietrzenia, deflacji i korazji; powstają dzięki nierównomiernemu niszczeniu wychodni skalnych charakteryzujących się różną odpornością