zwięzłość

cecha wskazująca na stopień (siłę) związania poszczególnych cząstek ze sobą.