zwietrzelina

produkt fizycznego i chemicznego wietrzenia podłoża skalnego.