sprzężenie zwrotne

współoddziaływania między elementami systemu klimatycznego, które wynikają ze zwiększania się średniej temperatury atmosfery (sprzężenia ujemne/osłabiające – stabilizują system klimatyczny, sprzężenia dodatnie/potęgujące – wzmacniają początkowe zaburzenie)