las

las

jest to kompleks roślinności, który charakterystyczny jest dla konkretnego kontynentu. Zazwyczaj cechuje się dużym udziałem drzew, które rosną w zwarciu. Występują w nim zwierzęta oraz różne czynniki przyrody nieożywionej, które oddziałują na siebie wzajemnie.