bezpośredni efekt aerozolowy

zmiany albedo planetarnego, które wynikają ze zmian zawartości aerozolu rozpraszającego promieniowanie słoneczne