albedo

wielkość charakteryzująca zdolność odbijania promieniowania przez daną powierzchnię