spoistość

jeden z parametrów wytrzymałości na ścinanie skał i gruntów, tworzy ją siła elektrostatyczna w gruncie;