pośredni efekt aerozolowy

zmiany albedo planetarnego powodowane zwiększoną ilością chmur zbudowanych z małych kropel wody (im więcej aerozolu, tym więcej chmur o małych kroplach, a w konsekwencji większe albedo)