Rodzaje ruchów masowych – scenariusz nauczyciela

Rodzaje ruchów masowych


Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Scenariusz lekcji — Rodzaje ruchów masowych — scenariusz nauczyciela

Imię i nazwisko autora: Anna Ruszczyk
Temat zajęć: Rodzaje ruchów masowych.
Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa I

Podstawa programowa:

V. Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych: najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi, minerały, geneza i wykorzystanie skał, procesy rzeźbotwórcze i ich efekty (wietrzenie, erozja, transport, akumulacja, ruchy masowe), odkrywka geologiczna.

Uczeń:

6) wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe i podaje sposoby zapobiegania im oraz minimalizowania ich następstw;

7) przedstawia przykłady ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu wynikające z budowy geologicznej podłoża, rzeźby i grawitacyjnych ruchów masowych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:
 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 • kompetencje cyfrowe,
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje ruchy masowe
 • przedstawia rodzaje ruchów masowych
 • analizuje grafikę interaktywną dotyczącą ruchów masowych

Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa

Metody nauczania: pogadanka, dyskusja, plakaty, grafika interaktywna

Formy zajęć: praca w parach, praca w grupach

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, e‑materiał, podręcznik, kartki papieru, guma mocująca, pisaki

Materiały pomocnicze:

 • Klimaszewski M., Geomorfologia , PWN, Warszawa 1978
 • Embleton C., Thornes J., Geomorfologia dynamiczna , PWN, Warszawa 1985

Przebieg lekcji “Rodzaje ruchów masowych”

Faza wprowadzająca

 • czynności organizacyjne, sprawdzenie pracy domowej
 • nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć – np. przedstawia zdjęcie z Tatr: żleb i stożek piargowy, pogadanka mająca na celu ustalenie czynników rzeźbiących stoki gór
 • nauczyciel podaje temat i cele lekcji

Faza realizacyjna

 • nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie podręcznika lub e‑materiału zdefiniowali ruchy masowe, a następnie pracując w parach przedstawili czynniki wpływające na intensywność występowania ruchów masowych
 • uczniowie na podstawie dostępnych źródeł wymieniają rodzaje ruchów masowych
 • nauczyciel dzieli klasę na pięć grup; każda grupa wybiera lidera, który losuje do opracowania jeden z wymienionych ruchów masowych (uwzględniając przyczyny i skutki tych ruchów)
 • uczniowie pracują w grupie; nauczyciel kontroluje pracę uczniów, w razie potrzeby pomaga im
 • po upływie określonego czasu przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy grupy
 • nauczyciel krótko podsumowuje pracę uczniów, następnie wyświetla grafikę interaktywną i prosi uczniów o analizę (nazwa ruchu masowego, przyczyny, skutki) – stara się, aby danego ruchu masowego nie analizował uczeń, który go wcześniej opracowywał

Faza podsumowująca

 • nauczyciel podsumowuje etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami – ocenia pracę uczniów, ich zaangażowanie
 • następnie nauczyciel wprowadza do fazy ćwiczeń na podstawie poznanego materiału – uczniowie wykonują ćwiczenia z e‑materiału
 • uczniowie omawiają ćwiczenia, dzielą się swoimi doświadczeniami, nauczyciel w razie potrzeby wspiera ich

Praca domowa

Podaj nazwy ruchów masowych występujących w okolicach twojego miejsca zamieszkania. Przedstaw ich przyczyny i skutki.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

• grafikę interaktywną można wykorzystać w toku lekcji dotyczącej związków między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Polski (zakres rozszerzony XIII.)

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach ruchów masowych, zajrzyj do:

Rodzaje ruchów masowych

Rate this post

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233
>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.