Przyczyny rozwoju i skutki rolnictwa uprzemysłowionego i ekologicznego – scenariusz nauczyciela

Przyczyny rozwoju i skutki rolnictwa uprzemysłowionego i ekologicznego

Scenariusz lekcji – Przyczyny rozwoju i skutki rolnictwa uprzemysłowionego i ekologicznego – scenariusz nauczyciela

Imię i nazwisko autora: Anna Ruszczyk
Temat zajęć: Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne – przyczyny i skutki rozwoju.
Grupa docelowa: III etap edukacyjny, klasa II liceum/technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Zróżnicowanie gospodarki rolnej: typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie, rolnictwo uprzemysłowione a rolnictwo ekologiczne, uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.
Uczeń:
2) przedstawia zasady rolnictwa ekologicznego, wykazuje różnice między rolnictwem uprzemysłowionym i rolnictwem ekologicznym oraz przedstawia ich wady i zalety;
4) dostrzega dylematy związane z wykorzystaniem roślin modyfikowanych genetycznie;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 • kompetencje cyfrowe,
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje przyczyny rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego
 • podaje i wyjaśnia pozytywne i negatywne skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego
 • wskazuje przyczyny rozwoju rolnictwa ekologicznego
 • podaje i wyjaśnia pozytywne i negatywne skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego

Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa
Metody nauczania: pogadanka, praca z grafiką interaktywną, miniwykład
Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, e‑materiał, ewentualnie podręcznik, zeszyt (kartki papieru)

Materiały pomocnicze:

 • gajanet.pl/przyjazne‑rolnictwo/zasady‑rolnictwa‑ekologicznego, data dostępu: 4.09.2019 r.
 • J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Geografia część 2, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005
 • J. Barbag, Geografia gospodarki świata, WSiP Warszawa 1984

Przebieg lekcji “Przyczyny rozwoju i skutki rolnictwa uprzemysłowionego i ekologicznego”

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel podaje temat lekcji i pyta uczniów, jak rozumieją terminy: rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne.
 • Prosi o przeczytanie wstępu do e‑materiału i ustosunkowanie się uczniów do tych informacji.
 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel organizuje pracę uczniów w grupach – dzieli klasę na 4 grupy, które losują zagadnienia. Każda grupa pracuje nad swoim zagadnieniem – każdy uczeń w grupie ma być „ekspertem” w opracowywanym temacie. Zagadnienia:
  • przyczyny rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego (z podziałem na technologiczne, społeczne i ekonomiczne);
  • skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego (z podziałem na pozytywne i negatywne);
  • przyczyny rozwoju rolnictwa ekologicznego (z podziałem na technologiczne, społeczne i ekonomiczne);
  • skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego (z podziałem na pozytywne i negatywne).
 • Po dyskusji w grupie uczniowie przygotowują krótką notatkę w zeszycie do swojego zagadnienia.
 • Uczniowie wymieniają się w grupach – tworzą grupy robocze składające się z ekspertów – przekazują swoją wiedzę kolegom. Następuje tyle wymian uczniów, aby każdy mógł zapoznać się z omawianymi treściami.
 • Następnie nauczyciel zadaje pytania dotyczące różnic między rolnictwem uprzemysłowionym i ekologicznym i sprawdza przyswojenie i zrozumienie wiedzy.
 • Nauczyciel podsumowuje zebrane informacje w formie miniwykładu – może wykorzystać fragmenty tekstu z e‑materiału.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami.
 • Nauczyciel wprowadza do fazy ćwiczeń na podstawie poznanego materiału. Uczniowie wykonują wybrane ćwiczenia z e‑materiału, po czym nauczyciel omawia wyniki ćwiczeń. Pyta o ewentualne trudności i o to, co było nową wiedzą dla uczniów.
 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami (zagadnienia tematyczne i metoda pracy na lekcji).

Praca domowa

Wykorzystując grafikę w e‑materiale, przygotowują odpowiedź na zawarte tam polecenie: W jaki sposób omawiane typy rolnictwa mogą wpłynąć na rozwój technologiczny w różnych krajach świata oraz na zdrowie ludności?

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Grafikę interaktywną można wykorzystać:

 • w trakcie lekcji powtórzeniowej dotyczącej rolnictwa świata (zakres rozszerzony dział X; ),
 • we wprowadzeniu do tematu dotyczącego ograniczenia zjawiska głodu i niedożywienia ludności na świecie (zakres rozszerzony XXII.3),
 • w toku lekcji dotyczącej dylematów związanych z wykorzystaniem roślin modyfikowanych genetycznie (zakres rozszerzony X.4).
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.