Obieg wody w przyrodzie, czyli cykl hydrologiczny


Obieg wody w przyrodzie to nic innego jak krążenie wody pomiędzy różnymi sferami-ziemią, powietrzem, organizmami żywymi, glebami i hydrosferą. Woda przemieszcza się pomiędzy nimi, zmieniając stan skupienia z ciekłego na stały lub gazowy, z gazowego na stały lub ciekły oraz ze stałego na ciekły, lub gazowy. Dla przypomnienia z fizyki nazwy poszczególnych zmian:

Zmiany stanów skupienia wody.

Gdy partia wody przejdzie cały taki obieg mamy do czynienia z cyklem hydrologicznym.

Przyczyny obiegu wody w przyrodzie

Główne przyczyny obiegu wody są dwie:

 • gdy woda idzie w górę za sprawą Słońca, które odpowiada za temperatury ziemi i powietrza,
 • gdy woda idzie w dół za pomocą grawitacji, zarówno z chmur na ziemię, jak również spływa z gór do morza czy przesiąka w glebę.

Fazy cyklu hydrologicznego

dużym obiegu wody wyróżnia się dwie fazy: kontynentalną oraz atmosferyczną.
Faza atmosferyczna to:
 • parowanie – z wody (oceany, rzeki, jeziora, stawy), z lodu (lodowce, lądolody i śnieg), z ziemi (wody podziemne i gleba) oraz z roślin (transpiracja)
 • ruch pary wodnej w atmosferze – dzięki wiatrom, turbulencjom, konwekcjom (przenoszenie ciepła i materii)
 • kondensacja (skraplanie) i resublimacja pary wodnej
 • powstawanie chmur
Na fazę kontynentalną składają się:
 • opady i osady – deszcze, śnieg, grad, szron, szadź, gołoledź itp.
 • odpływ powierzchniowy wody
  • frontalny, spływ powierzchniowy – wykorzystuje całą powierzchnię ziemi
  • linijny, czyli rzekami, strumieniami itp.
 • wsiąkanie wody w glebę
 • retencja wody w ziemi i biosferze, czyli magazynowanie wody w ciałach organizmów żywych, lodzie i zbiornikach wodnych
 • odpływ podziemny – do oceanów, jezior, stawów itp.
W uproszczeniu:
duży obieg wody = odpływ + parowanie + opady
duży obieg wody = mały obieg wody (ocean i powietrze) + mały obieg (lądy i powietrze)

Bilans wodny

Bilans wodny to zestawienie zysków i strat wody, zwykle z punktu widzenia lądów, w określonym okresie, zwykle roku hydrologicznym dla danego terenu. Oto szczegółowy roczny bilans wodny dla naszego globu (w km sześciennych):
całkowite opady    = parowanie    + odpływ z lądów do oceanów    + zmiany w retencji
na ocean 458 tys.
na lądy 119 tys.
razem 557 tys.
z oceanów 505 tys.
z lądów 72 tys.
razem 577 tys.

W bilansie wieloletnim opady i parowanie mają taką samą wartość. Ale gdy spojrzymy na pomniejsze statystyki wyraźnie widać, że z oceanów więcej wody wyparowuje niż na nie spada, tak samo na lądy spada więcej wody niż wyparowuje. Te różnice kompensują odpływy.

Trzeba też pamiętać o retencji – część wody jest zatrzymywana poza obiegiem:

 • na krótko – w jeziorach, rzekach, glebie, organizmach żywych, strefach klimatów gorących, na niskich wysokościach npm,
 • na długo – w lodowcach i lądolodach, wiecznej zmarzlinie, jeziorach głębokich, strefach klimatów zimnych, na wysokich wysokościach npm,
W okresach krótszych, poniżej 10 lat, do równania dodaje się zmiany w retencji, ale powyżej tego czasu retencję się pomija.
Czy te 557 tys. km3 to dużo czy mało? Oceany mają łącznie 1,34 miliarda km3 wody (więcej liczb w poście o wodzie na Ziemi), ale w atmosferze jest jej tylko 12,9 tys. km3. Czyli teoretycznie przykładowa kropla wody może spać na ziemię około 43 razy. Ale to już oczywiście spekulacje 🙂
I na koniec obrazek, którego każdy oczekuje.
Cykl hydrologiczny
Diagram opracowany przez US Geological Survey

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.