Knowledge Zone

All posts are marked with one or more labels, so it facilitates searching for a topic of interest to us.

General division into categories:

 

and

 • klasówka – questions that may arise on the classroom with a link to the appropriate article
 • książki – book reviews
 • mapa – list of the most important geographical names along with a change on the map
 • Polska – on topics related to Poland
and for age groups:
 • dzieci – primary school, all questions like “Why?”
 • młodzież – junior high school and high school
 • rodzice – hints for parents what can be given to children to arouse interest in the world

[wp_sitemap_page only=”post” sort=”post_name” order=”ASC”]

Planned posts:

 • astronomia 

  • Układ Słoneczny i ciała niebieskie
  • gwiazdy i Słońce
  • kalendarze
  • dzieje ziemi
 • biogeografia 

  • życie w wodach
  • roślinność w poszczególnych strefach klimatycznych
  • królestwa zwierząt
  • roślinność Polski
  • zwierzęta Polski
 • demografia 

  • przyrost naturalny i rzeczywisty, migracje
  • piramidy demograficzne
  • rasy
  • języki
  • zdrowotność i długość życia
  • demografia Polski
  • migracje Polska
  • struktura zawodowa Polska
  • religie i narody w Polsce
  • analfabetyzm, zdrowotność i długość życia Polska
  • niszowe religie świata
 • geomorfologia 

  • dryf kontynentów
  • trzęsienia ziemi
  • budowa i nieszczenie litosfery, ogólny podział
  • ruchy górotwórcze i fałdy
  • rodzaje wietrzeń
  • denudacja
  • erozja rzeczna
  • wiatr rzeźbi, pozostałe twory
  • przełomy rzeczne i ich rodzaje
  • rodzaje wybrzeży morskich
  • wody podziemne erozja
  • lodowce erozja
  • człowiek erozja
  • Polska geologicznie
  • orogenezy w Polsce
  • zlodowacenia w Polsce
  • pasy morfologiczne w Polsce
 • gleby i rolnictwo

  • rodzaje gleb strefowych
  • rodzaje gleb śródstrefowych
  • strefy morfoklimatyczne
  • gleby w Polsce
  • bonitacja gleb w Polsce
  • lepsze i gorsze obszary uprawne
  • rodzaje rolnictwa
  • jęczmień, proso, sorgo, owies, żyto
  • ziemniaki
  • maniok, bataty
  • buraki i trzcina cukrowa
  • rośliny oleiste
  • kawa, kakao, tytoń, herbata
  • owoce
  • warzywa
  • bawełna, len
  • bydło
  • świnie
  • owce
  • rybołówstwo
  • leśnictwo
  • rolnictwo Polski – regiony i charakterystyka
  • struktura użytków w Polsce
  • uprawy Polski
  • hodowla Polski
  • rybołówstwo Polski
  • leśnictwo Polski
 • hydrologia 

  • morza i oceany
  • woda morska
  • wody podziemne
  • rzeki elementy i typy koryt rzecznych
  • rzeki naj w Polsce
  • rodzaje ujść rzek
  • jeziora – przykłady i naj w Polsce
  • bagna i torfowiska
  • budowa lodowca
  • rodzaje lodowców kontynentalnych
  • wieczna zmarzlina
  • zlodowacenia na świecie
  • zlodowacenia w Polce
  • dorzecza
  • regulowanie stanów rzek
  • tsunami
  • wody w Polsce
  • Bałtyk
  • solniska (pustynie ilaste, solniska, solanki itp.)
 • kartografia

  • kartograficzne metody przedstawiania wyników badań
  • długość i szerokość geograficzna
  • Kat padania Słońca
 • klimatologia 

  • skład atmosfery i najważniejsze zjawiska w niej zachodzące
  • ciśnienie powietrza
  • cyrkulacja atmosfery
  • monsuny
  • cyklony tropikalne
  • El Nino
  • wiatry lokalne
  • woda w atmosferze
  • rodzaje chmur
  • fronty atmosferyczne
  • strefy klimatyczne i roślinne Ziemi
  • prognoza pogody
  • klimat Polski – masy powietrza i temperatury
  • opady w Polsce
  • warstwa ozonowa i ocieplenie klimatu – dyskusja naukowców
  • zorze polarne
 • przemysł i surowce

  • złoża minerałów i typy ich zalegania
  • złoża w Polsce
  • złoża na świecie
  • energia elektryczna
  • odnawialne źródła energii
  • nieodnawialne źródła energii
  • węgiel
  • ropa i gaz
  • okręgi przemysłowe
  • hutnictwo metali
  • przemysł elektromaszynowy
  • przemysł hi-tech
  • przemysł chemiczny
  • przemysł tekstylny
  • przemysł drzewny i meblarski
  • historia przemysłu w Polsce
  • górnictwo w Polsce
  • energia elektryczna w Polsce
  • hutnictwo metali w Polsce
  • przemysł ciężki i lekki w Polsce
  • okręgi przemysłowe Polski
 • transport i łączność

  • komunikacja
  • transport lądowy
   • drogowy
   • kolejowy
   • rurociągi i kable
  • transport lotniczy
  • transport morski
  • transport rzeczny
  • łączność
  • komunikacja w Polsce
  • transport lądowy w Polsce
   • drogowy
   • kolejowy
   • rurociągi i kable
  • transport lotniczy w Polsce
  • transport morski w Polsce
  • transport rzeczny w Polsce
  • łączność w Polsce
 • osadnictwo 

  • urbanizacja na przykładzie Łodzi
  • urbanizacja na przykładzie Krakowa
  • urbanizacja na przykładzie Hiszpanii
 • geografia polityczna i kraje

  • podział państw na KWR i KSR – metody klasyfikacji
  • KWR i KSR – przykłady
  • problem głodu na świecie
  • handel
  • globalizacja i korporacje
  • konflikty na świecie
  • organizacje międzynarodowe
  • Unia Europejska
  • państwa świata – naj….
 • turystyka i ochrona przyrody

  • definicja i podział turystyki
  • turystyka na świecie – nieco statystyk
  • parki narodowe w Polsce
  • obiekty i obszary z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • odkrycia geograficzne

  • Abel Tasman
  • William Baffin
  • Vasco da Gama
  • Stanley
  • Speke i Burton
  • Scott
  • Samuel Champlain
  • Ross
  • Pizzaro
  • Pinzon
  • Peary
  • Paweł Edmund Strzelecki
  • Nansen
  • Mungo Park
  • Maurycy Beniowski
  • Marco Polo
  • Lewis i Clark
  • David Livingstone
  • Krzysztof Arciszewski
  • Krzysztof Kolumb
  • Kon Tiki
  • John Speke
  • Jan Czerwski
  • James Cook
  • Ignacy Domeyko
  • Humboldt
  • Ferdynand Magellan
  • Don Walsh i Jacques Piccard
  • Darwin
  • Dampier
  • Cortes
  • Claperton
  • Bering
  • Benedykt Polak
  • Amundsen
  • Amerigo Vespuci
  • Amelia Earhart
  • Alexander Mackenzie
  • Aleksander Czekanowski
 • mapa

  • niziny w Polsce
  • wyżyny i równiny na świecie
  • wyżyny i równiny w Polsce
  • góry na świecie
  • góry w Polsce
  • wyspy Europy i Azji
  • wysypy reszta świata
  • półwyspy na świecie
  • zatoki na świecie
  • rzeki na świecie
  • rzeki w Polsce
  • jeziora na świecie
  • jeziora w Polsce
  • wulkany na świecie
  • depresje i kryptodepresje
  • morza na świecie
 • książki

  • Atlas lądów niebyłych Edwarda Brooke-Hitchinga
  • Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi Zbigniewa Długosza
  • Mapy i Mapownik Aleksandry i Daniela Mizielińskich
  • Pod ziemią, pod wodą; Podziemnik i Podwodnik Aleksandry i Daniela Mizielińskich
  • W góry i W morze Piotra Karskiego
  • Przygoda z Azją Kamili Koniarskiej
  • seria Neli, małej podróżniczki
  • Polscy zdobywcy Białego Lądu Jacka Machowskiego
  • Wyprawa do wnętrza Ziemi i Zagadki geograficzne. Rwąca rzeka. Johna Townsenda
  • 15-letni kapitan Verne'a
  • W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza

This post is also available in: polski